Skip to content ↓

Консултации относно Wisbech Free School

Следвайки вече обявената възможност за развитието на Secondary School (гимназия)в Уизбийч,The Brooke Weston Trust смята,че това представлява възможност”веднъж на поколение”- да се оформи образователната картина в града и да се осигури първокласно образование за бъдещото поколение.

 

За тази цел,The Trust организират консултации,като приветстват мнения и коментари от всички заинтересовани страни.Вашето мнение ще бъде от решаващо значение,особено в този ранен етап от развитието на този процес.

За да вземете участие,моля попълнете краткото проучване тук

Благодарим ви за участието.

The Brooke Weston Trust очаква да работи в сътрудничество с голям набор от партньори и заинтересовани страни,за развитието на този вълнуващ проект.Междувременно ние ще публикуваме допълнителни новини и информация.