Skip to content ↓

Wisbech brivàs skolas konsultàcija

​Sekojot par jauno paziņojumu,  par jauno Vidusskolu Wisbech.

Brooke Weston Trust uzskata, ka šì bùtu jauna iespèja uzlabot izglìtìbas iespèjas mùsu nàkotnes studentiem.

Trust vienmèr ir atvèrts konsultàcijàm, komentiem un visiem interesentiem.

Lùdzu aizpildiet sekojošo aptauju  ŠEIT.

Liels paldies par jùsu iesaistìšanos.

Brooke Weston Trust vèlas sadarboties ar jums nàkotnè kà mùsu partnerim un lìdzìpašniekam mùsu jaunatvèrtajà projektà.

Mès jums sùtìsim jaunàkàs ziņas un informàciju ikdienà.