Skip to content ↓

Konsultacje na temat nowej darmowej szkoły średniej w Wisbech

Niedawno ogłoszono propozycje utworzenia szkoły średniej w Wisbech.  Brooke Weston Trust zdaje sobie sprawę, że jest to “jedyna” szansa , aby ukształtować krajobraz edukacyjny w mieście i zapewnić pierwszorzędną ofertę dla przyszłych pokoleń studentów.

W tym celu Trust rozpoczyna proces konsultacji i zaprasza do zgłaszania uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ opinia całej społeczności lokalnej jest kluczowa, szczególnie w tak wczesnym etapie opracowywania projektu.

Aby  wziąć udział, wypełnij krótką ankietę.

Bardzo dziękujemy za Twoje zaangażowanie.

The Brooke Weston Trust z niecierpliwością oczekuje współpracy z szerokim gronem partnerów i osób zainteresowanych, ponieważ ten ekscytujący projekt się rozwija. Dodatkowe  wiadomości i informacje będą publikowane we właściwym czasie.